Середа, 17.07.2019, 02:32
Вітаю Вас, Гість
 
Русский Украинский On-line перекладач RU/UA

Представник ГО ДЕСЯТЕ КВІТНЯ провів невеличкий діскурс на тему свята Соборності України з жителями Одеського Пункту тимчасового проживання. На даний час там проживає близько ста іноземних громадян із різних куточків світу. Їхня доля склалася так, що вони при різних обставинах залишили свою батьківщину, але причина від'їзду одна - загроза життю. І зважаючи на події що розгортаються в Україні, їхні історії перекликаються з історієй українського народу.Тому ці люди з увагою та повагою слухали про буремні події 1919 року, про історію України. Також, деякі слухачі розповіли про свої країни, провели історичні та антропологічні паралелі. Най активнишими участниками діскурсу виявились представники узбекського та афганського народів.
Переглядів: 19443 | Додав: desyate04 | Дата: 23.01.2015 | Коментарі (0)

30.10.2013.Одеса. ГО "ДЕСЯТЕ КВІТНЯ" провела семінар "Правовий захист біженців" для працівників державних структур. В проведенні також приймали участь організації-партнери - ГО "Віра. Надія. Любов.", волонтери УВКБ з проекту місцевої інтеграції.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004941399606&sk=photos&collection_token=100004941399606%3A2305272732%3A69&set=a.220571914784187.1073741825.100004941399606&type=1
Переглядів: 1433 | Додав: 10kvitnya | Дата: 31.10.2013 | Коментарі (0)

Public organization
DESYATE KVITNYA

(The Tenth of April)

Hugo Grotius
(1583 - 1645)
Founder of the international humanitarian law

History and Purpose of Organization:

Public organization "The Tenth of April” is an independent, voluntary and non-profit association of natural and legal persons. The Organization was founded on 1st August 2012. The organization is named in honor of the birth of Dutch lawyer, politician, poet, playwright, one of the founders of the international humanitarian law - Hugo Grotius.

The Organization was created by active citizens, a team of associates, who are working in the field of human rights protection for more than 10 years, in particular, on refugees’ rights protection.

Credo of the Organization:

"Every law which cannot be subjected to a criticism is an unjust law."

Main purposes:

 • to promote civil society and the formation of constitutional state in Ukraine;
 • outreach activities;
 • satisfaction and protection of legal, political, civil, social, cultural and economic rights and interests of its members;
 • in particular, promote the protection of inalienable rights and freedoms of persons, who are suffering persecution for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

Activities:

 • educational and training activities (lectures, seminars, courses) for members of civil society, state and local authorities;
 • research and practical projects evaluating the human rights education, democratization and the rule of law;
 • popularizing, publication and propagation activities (exhibitions, newsletters, broadcasting and other media publications) on such issues as tolerance, non-discrimination, gender equality and etc.;
 • supporting freedom of speech and Media in Ukraine, including journalistic activities (2 members of the Organization are professional journalists);
 • involvement in "Youth in Action” programs;
 • organization of Law clinics on the basis of the Organization

e-mail: 10kvitnya@ukr.net or lawcentre2@gmail.com               web: www.10kvitnya.at.ua

 

 

Переглядів: 2369 | Додав: 10kvitnya | Дата: 22.11.2012 | Коментарі (0)

Історія та цілі організації:

Громадська організація «Десяте квітня" є незалежним, добровільним і некомерційним об'єднанням фізичних і юридичних осіб. Організація була заснована 1 серпня 2012. Організація названа на честь дня народження голландського юриста, політик, поет, драматурга, одного із засновників міжнародного гуманітарного права - Гуго Гроцій.
Організація була створена активних громадян, команда однодумців, які працюють у сфері захисту прав людини протягом більше 10 років, зокрема, щодо захисту прав біженців.

Кредо Організації:

"Кожен закон, який не може бути підданий критиці несправедливий закон".

Основні цілі:

 • сприяння громадянського суспільства та формування правової держави в Україні;
 • просвітницької діяльності;
 • задоволення та захисту своїх правових, політичних, громадянських, соціальних, культурних та економічних прав та інтересів своїх членів;
 • зокрема, сприяти захисту невід'ємних прав і свобод осіб, які страждають жертвою переслідувань за ознакою раси, релігії, громадянства, належності до певної соціальної групи або політичних переконань.
Види діяльності:

 • просвітницької та навчальної діяльності (лекції, семінари, курси) для членів громадянського суспільства, держави та місцевих органів влади;
 • досліджень і практичних проектів оцінки освіти в галузі прав людини, демократизації та верховенства закону;
 • популяризації, публікації та поширення діяльності (виставки, інформаційні бюлетені, радіомовлення та інших публікацій ЗМІ) на такі питання, як терпимість, відмова від дискримінації, гендерної рівності тощо;
 • підтримку свободи слова і засобів масової інформації в Україні, в тому числі журналістської діяльності (2 учасників Організації є професійними журналістами);
 • в участі в «Молодь в дії» програм;
 • організацію закону клініках на основі організації
Переглядів: 964 | Додав: 10kvitnya | Дата: 19.06.2012 | Коментарі (0)